værdigrundlag

Bofællesskabet Cecilie Maries grundlag bygger på, at voksne mennesker med udviklingshandicap – uanset behov for støtte og pleje – kan få et indholdsrigt og stimulerende liv, også sammen med andre beboere.

Bofællesskabet fungerer som et botilbud, der giver beboerne både privatliv og hjælp i eget hjem, og samtidigt mulighed for socialt samvær, fællesskab og aktiviteter med ligestillede. De fysiske rammer og indretning tilgodeser både beboerens ret til eget hjem og fælles faciliteter med optimal tilgængelighed for alle.

Bofællesskabet er også en arbejdsplads med tværfagligt personale, som er fagligt dygtige, engagerede og interesserede i at støtte den enkelte beboer til et liv på egne betingelser. Medarbejderne skal have en høj grad af faglighed, ansvarlighed og empati for at skabe et levende hus.

I forhold til beboerne tages grundlæggende etiske principper:

  1. Den enkelte beboer har ret til at være den, han eller hun er
  2. Den enkelte beboer har krav på at blive hørt og lyttet til
  3. Den enkelte beboer har behov for og krav på støtte og forståelse
  4. Den enkelte beboer har indflydelse på eget liv
  5. Den enkelte beboer har krav på at få den hjælp, der er nødvendig ud fra egne behov
  6. Den enkelte beboer kan lære og udvikle sig hele livet.

Cecilie Maries ramme er beboernes hjem, hvorfra de tager ud til beskæftigelse, uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter lige som andre i samfundet omkring dem. Der lægges vægt på, at Cecilie Marie tilbyder vilkår, så beboerne forsat kan udvikle sig og deltage i aktiviteter i og uden for bofællesskabet, der er relevante for den enkelte, og derigennem få et aktivt og værdigt liv som respekterede voksne mennesker. Beboere, medarbejdere og pårørende samarbejder respektfuldt for at udforme individuelle og fælles tilbud til en selvstændig og aktiv tilværelse for beboerne.

Værdierne m.m. vil blive formuleret, når Bofællesskabet Cecilie Marie er i drift, og forstander samt personale er ansat. Cecilie Marie har fokus på åbenhed og et højt informationsniveau – og der vil blive tilrettelagt en proces omkring udvælgelse og formulering af værdier.

Her kan du læse et fint indlæg fra en mor til en beboer på Cecilie Marie om at være forælder til en dreng med Down’s Syndrom:

Til Emil H på Cecilie Marie.pdf (0.3 Mb)a

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt