målgruppe

Sidebar

Bofællesskabet Cecilie Marie er et botilbud for mennesker over 18 år med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt eventuelle følgehandicap. Til målgruppen hører kørestolsbrugere og mennesker med forskellige motoriske og kommunikative vanskeligheder, der har behov for hjælpemidler i varierende grad.

Beboerne har brug for støtte og omsorg i døgnets 24 timer, herunder hjælp til personlig pleje, samt tilsyn og hjælp om natten. Der er vågen nattevagt. Beboerne kan have brug for fysio- og ergoterapi samt eventuel alternativ supplerende kommunikation. Beboerne forventes at være beskæftiget med arbejde, skolegang eller anden form for dagtilbud uden for Cecilie Marie.

Beboerne har et stort spænd i kognitive kompetencer og individuelle behov. Beboerne vil således have behov for en individuelt tilpasset, struktureret og genkendelig hverdag, hvor den enkelte beboer kan profitere af fællesskabet på egne præmisser. Beboerne har brug for støtte til at bevare og udvikle sociale relationer – og forventes at have et socialt liv uden for bofællesskabet. Til dette kan de have behov for ledsager i henhold til § 97 i serviceloven (beboeren har mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter, hvor ledsageordningen er en mulighed for at øge selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse for mennesker med handicap).

Beboernes netværk har ligeledes mulighed for at tage aktiv del i bofællesskabet.

Cecilie Marie er kendetegnet ved, at bofællesskabet er omsorgsfuldt og har plads de unges særlige adfærd. Det er et ungdomssted med unge, som skal afprøve væsentlige forhold, fx kærester, venskaber, konflikter, ansvar, og som skal lære at håndtere eget liv i så høj grad som muligt. De unge skal derfor mødes med tillid og åbenhed.

Bofællesskabets beboere er fortrinsvis unge voksne, som alle vil profitere af at være i et ungt miljø.

Bofællesskabet er godkendt af Lejre Kommune og er detaljeret beskrevet på Tilbudsportalen..

Bofællesskabet er etableret efter friplejeboligloven, så samtlige kommuner i Danmark har mulighed for at visitere til boligerne i samarbejde med Cecilie Marie.

Cecilie Marie er certificeret til at levere følgende ydelser: Personlig hjælp og praktisk bistand efter servicelovens §§ 83 og 87, socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85, genoptræning efter servicelovens § 86 samt ledsagelse efter servicelovens § 97.

Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt