tilsynsrapporter

Bofællesskabet Cecilie Marie er etableret i henhold til friplejeboligloven. Det er derfor Lejre Kommune, som godkender og fører tilsyn med bofællesskabet.

Formålet med tilsynet er at sikre, at beboerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med indsatsen efter serviceloven.

Her er kopi af de seneste tilsynsrapporter for Bofællesskabet Cecilie Marie:

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt