grundlag for drift

Bofællesskabet Cecilie Marie er en selvejende institution med egen bestyrelse – og er tilknyttet Fonden Mariehjemmene. Den daglige ledelse varetages af en forstander.

Grundlaget for Cecilie Marie er lov om friplejeboliger samt lejeloven. Cecilie Marie er certificeret til at levere følgende ydelser i henhold til serviceloven: Personlig hjælp og praktisk bistand efter §§ 83 og 87, socialpædagogisk bistand og træning efter § 85, genoptræning efter § 86 samt ledsagelse efter § 97.

Botilbuddet er godkendt af Lejre Kommune og vil være at finde på tilbudsportalen.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt