samarbejde

På Cecilie Marie ønsker vi, at det gode samarbejde er i fokus – til gavn for beboere, medarbejdere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Der er oftest mange samarbejdspartnere omkring den unge og allerede i forbindelse med indflytning lægger vi vægt på gensidig og konkret forventningsafstemning, så den unges trivsel og udvikling sikres så godt som muligt. Cecilie Marie lægger vægt på, at den unge altid inddrages i videst muligt omfang og at kommunikationen understøtter den unges mulighed for inddragelse.

Cecilie Maries medarbejdere repræsenterer forskellige kompetencer, der sikrer en helhedsorienteret og kontinuerlig indsats. Samarbejdet mellem teams og områder bygger på bl.a. fleksibilitet, sammenhæng og koordinering.

Der vil være et løbende samarbejde med f.eks. dagtilbud, behandlingstilbud og kommunale myndigheder omkring den unge – Cecilie Maries medarbejdere koordinerer dette samarbejde og er opsøgende i forhold til de øvrige samarbejdspartnere.

De pårørende har en særlig betydningsfuld rolle som samarbejdspartnere for Cecilie Maries medarbejdere. Det er vigtigt for beboerne, at medarbejderne bidrager til at understøtte og udvikle relationen til de pårørende – i det omfang beboeren ønsker det. De pårørende skal føle sig velkomne og anerkendte, når de besøger den unge. Åbenhed, dialog og et højt informationsniveau medvirker til at de pårørende kan følge med i livet på Cecilie Marie og opleve, at den unge bor i et trygt miljø.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt