om cecilie marie

Den selvejende institution Cecilie Marie er beliggende på Hyllegården i Hvalsø.

Der er i alt 20 boliger med eget bad, toilet og tekøkken.

Bofællesskabet er nybygget og åbnede i starten af 2018.

Målgruppen er voksne mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (unge med udviklingshandicap) samt eventuelle følgehandicap. Til målgruppen hører kørestolsbrugere og mennesker med forskellige motoriske og kommunikative vanskeligheder, der har behov for hjælpemidler i varierende grad. Bofællesskabets beboere er fortrinsvis unge voksne, som alle vil profitere af at være i et ungt miljø.

Bofællesskabet er etableret efter friplejeboligloven, så samtlige kommuner i Danmark har mulighed for at visitere til boligerne i samarbejde med Cecilie Marie.

Cecilie Marie er certificeret til at levere følgende ydelser: Personlig hjælp og praktisk bistand efter servicelovens §§ 83 og 87, socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85, genoptræning efter servicelovens § 86 samt ledsagelse efter servicelovens § 97.

Den selvejende institution Bofællesskabet Cecilie Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Cecilie Marie med hensyn til blandt andet regnskab, budget, administration, lovgivning, rådgivning og udvikling.

Cecilie Marie har navn efter pararytter Caroline Cecilie Nielsen, der har deltaget i såvel nationale som internationale stævner (EM, VM og PL) – og har vundet mange medaljer.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt