visitation

Sidebar

Det er kommunen, der visiterer til botilbud efter henholdsvis serviceloven, almenboligloven og friplejeboligloven. Den enkelte borger med varig funktionsnedsættelse/udviklingshandicap (eventuelt pårørende) skal henvende sig til sagsbehandleren i hjemkommunen for at få råd og vejledning om de tilbud og den støtte, der kan tilbydes.

Sagsbehandlerne kan være behjælpelige med at udfylde ansøgningsskema til tilbuddet. Sagsbehandlerne vil altid foretage en individuel vurdering af behovene.

Det er den enkelte kommune, som visiterer til Bofællesskabet Cecilie Marie. Det er væsentligt med et tæt samarbejde med visitationsmyndigheden, så begge parter har mulighed for at vurdere, om en kommende beboer kan profitere af tilbuddet.

I denne sammenhæng skal der ske en udredning og vurdering af eventuelle tidligere foranstaltninger. Det er hensigtsmæssigt, at visitering sker på et objektivt grundlag, så det kommer den enkelte beboer til gavn. Hvis kommunens visitator og forstanderen fra Bofællesskabet Cecilie Marie er enige om visitationen, mødes man efterfølgende med ansøgeren.

Kommunens afgørelse om visitation til et botilbud er en afgørelse, der kan indbringes for Ankestyrelsen.

Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt