boligerne

Der er i alt 20 boliger med eget bad, toilet og tekøkken.

Hovedbebyggelsen består af to boenheder, der hver rummer 7 boliger. Derudover er der 6 selvstændige boliger fordelt på to rækker i umiddelbar nærhed af hovedbebyggelsen. Alle boligerne er dog beregnet til beboere, der er gangbesværede eller bruger kørestol. Hovedbebyggelsen har egen indgang/vindfang, hvor beboerne blandt andet kan afvente bus til dagtilbud. Beboerne har mulighed for at besøge hinanden, dog skal man uden for hovedbebyggelsen til de 6 selvstændige boliger.

De to boenheder i hovedbebyggelsen består hver af: køkken, spiserum og opholdsstue. Det er hensigten, at beboerne i de 6 selvstændige boliger også har adgang hertil – og får mulighed for at få samme ydelser, som de øvrige beboere. Fra fællesrummene er der adgang til fælles opholdsterrasser på begge sider af huset. Fællesarealerne er store og rummelige, således at der er plads til kørestole.

Ved større arrangementer kan fællesarealer i de to enheder slås sammen.

Alle boliger har en opholdsterrasse samt et mindre opbevaringsrum.

Der er desuden et stort fælles- og aktivitetsrum, som det er hensigten at skulle fungere som et multifunktionelt rum, der kan møbleres varieret.

Alle lejligheder ligger i stueetagen og ved indgangen er der automatiske døre. Alle lejligheder er indrettet kørestolsvenligt, uden dørtrin og med brede indgange. Der er forberedt til opsætning af loftlift i alle lejligheder.

Alle boligerne er indrettet med tekøkken, således at det er muligt for den enkelte beboer selv at lave mad – og ikke nødvendigvis altid skal være en del af fællesskabet. Beboerens familie og venner kan også lave mad sammen med beboeren.

I hver boenhed er indrettet et kontor.

Vaskeri er i udkanten af boenheden tæt ved ind- og udgang.

Den enkelte bolig kan efter behov indrettes fleksibelt, som et 1-rums eller 2-rums bolig med garderobeskabe mellem sove- og opholdsrum. Boligens forrum er indrettet med trinettekøkken (med løse kogeplader) og køleskab samt garderobeskab. Boligens nettoareal er 41,0 m².

Wc/badeværelse er stort. I badeværelset er håndvasken placeret på et hæve/sænke (manuelt) og sidejusterbart stativ.

De fysiske rammer giver mulighed for en høj grad af selvstændighed – og den enkelte beboers ret til at have et privatliv i boligen. Boligen er et væsentligt fundament for mennesker og skal danne grundlag for et hverdagsliv, således at den enkelte beboer – så vidt det er muligt – kan få støtte og vejledning til at udvikle og udnytte fysiske, psykiske og sociale ressourcer bedst muligt med henblik på at få en så selvstændig voksentilværelse som muligt med størst mulig livskvalitet.

Den enkelte beboer skal have hjælp og støtte til at opretholde en hverdag i forhold til egne ønsker og behov. Udgangspunktet er, at beboerne selv bestemmer over egen bolig og får differentieret støtte efter ønsker og behov. Beboerne bestemmer ligeledes selv graden af involvering og fællesskab.

Sidebar
Sidebar
46 40 00 05 Find hjem

Kontakt